FRAMING “SABBE SYNTHESIST”

Awalnya, sekiranya dua tahun lalu saat masih hanya sekedar melihat sarung sutera Sengkang yang sebenarnya sudah sejak lama mendengar gaung Lipa’ Sabbe yang khas, lalu terbersit untuk meneliti dan menggelar sebuah pameran untuk sarung khas itu. November hingga Januari menjadi pengalaman pertama Laborartorial Management melakukan kajian lapangan demi gelaran pameran yang mampu lebih mendekatan audiens seninya. […]